79.00
חודשי
Basic Plan
 • 4 GB RAM
 • 2 Core CPU
 • 0.5 TB Disk (RAID-1)
 • 10 TB Bandwidth

89.00
חודשי
Standard Plan
 • 4 GB RAM
 • 4 Core CPU
 • 1 TB Disk (RAID-1)
 • 15 TB Bandwidth

109.00
חודשי
Elite Plan
 • 8 GB RAM
 • 4 Core CPU
 • 1 TB Disk (RAID-1)
 • 20 TB Bandwidth

129.00
חודשי
Premium
 • 10 GB RAM
 • 4 Core CPU
 • 2 TB Disk (RAID-1)
 • 30 TB Bandwidth